โพส ทั้งหมด

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุพระเจดีย์สุเมโธภิกขุ,30/11/2557 - 1/12/2557

พระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุพระเจดีย์สุเมโธภิกขุ

ความคืบหน้าสร้างเจดีย์ หลวงปู่คูณ สุเมโธ 13/01/2557

                            
                            ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ                     
       โดยท่านสามารถทำบุญผ่านบัญชีได้ 2 บัญชี นี้เท่านั้น

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี กองทุนเจดีย์ หลวงปู่คูณ สุเมโธ 

โดยหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 
เลขบัญชี 431-0-45908-0

.............................................................................................

2.บัญชีเดิม คือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชีเจดีย์ 

หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง

เลขบัญชี 431-0-43206-9
                           ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ                     
       โดยท่านสามารถทำบุญผ่านบัญชีได้ 2 บัญชี นี้เท่านั้น

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี กองทุนเจดีย์ หลวงปู่คูณ สุเมโธ 

โดยหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 
เลขบัญชี 431-0-45908-0

.............................................................................................

2.บัญชีเดิม คือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชีเจดีย์ 

หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง

เลขบัญชี 431-0-43206-9
                          ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ                     
       โดยท่านสามารถทำบุญผ่านบัญชีได้ 2 บัญชี นี้เท่านั้น

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี กองทุนเจดีย์ หลวงปู่คูณ สุเมโธ 

โดยหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 
เลขบัญชี 431-0-45908-0

.............................................................................................

2.บัญชีเดิม คือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชีเจดีย์ 

หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง

เลขบัญชี 431-0-43206-9                         ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ                     
       โดยท่านสามารถทำบุญผ่านบัญชีได้ 2 บัญชี นี้เท่านั้น

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี กองทุนเจดีย์ หลวงปู่คูณ สุเมโธ 

โดยหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 
เลขบัญชี 431-0-45908-0

.............................................................................................

2.บัญชีเดิม คือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชีเจดีย์ 

หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง

เลขบัญชี 431-0-43206-9
                         
                          ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ                     
       โดยท่านสามารถทำบุญผ่านบัญชีได้ 2 บัญชี นี้เท่านั้น

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี กองทุนเจดีย์ หลวงปู่คูณ สุเมโธ 

โดยหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 
เลขบัญชี 431-0-45908-0

.............................................................................................

2.บัญชีเดิม คือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชีเจดีย์ 

หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง

เลขบัญชี 431-0-43206-9                            ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ                     
       โดยท่านสามารถทำบุญผ่านบัญชีได้ 2 บัญชี นี้เท่านั้น

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี กองทุนเจดีย์ หลวงปู่คูณ สุเมโธ 

โดยหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 
เลขบัญชี 431-0-45908-0

.............................................................................................

2.บัญชีเดิม คือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชีเจดีย์ 

หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง

เลขบัญชี 431-0-43206-9
                            ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ                     
       โดยท่านสามารถทำบุญผ่านบัญชีได้ 2 บัญชี นี้เท่านั้น

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี กองทุนเจดีย์ หลวงปู่คูณ สุเมโธ 

โดยหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 
เลขบัญชี 431-0-45908-0

.............................................................................................

2.บัญชีเดิม คือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชีเจดีย์ 

หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง

เลขบัญชี 431-0-43206-9

                         ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ                     
       โดยท่านสามารถทำบุญผ่านบัญชีได้ 2 บัญชี นี้เท่านั้น

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี กองทุนเจดีย์ หลวงปู่คูณ สุเมโธ 

โดยหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 
เลขบัญชี 431-0-45908-0

.............................................................................................

2.บัญชีเดิม คือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชีเจดีย์ 

หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง

เลขบัญชี 431-0-43206-9


                          ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ                     
       โดยท่านสามารถทำบุญผ่านบัญชีได้ 2 บัญชี นี้เท่านั้น

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี กองทุนเจดีย์ หลวงปู่คูณ สุเมโธ 

โดยหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 
เลขบัญชี 431-0-45908-0

.............................................................................................

2.บัญชีเดิม คือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชีเจดีย์ 

หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง

เลขบัญชี 431-0-43206-9


ความคืบหน้าสร้างเจดีย์ หลวงปู่คูณ สุเมโธ ปรับพื้นดินใกล้จะเสร็จแล้ว 24/12/2556

                            ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ                     
       โดยท่านสามารถทำบุญผ่านบัญชีได้ 2 บัญชี นี้เท่านั้น

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี กองทุนเจดีย์ หลวงปู่คูณ สุเมโธ 

โดยหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 
เลขบัญชี 431-0-45908-0

.............................................................................................

2.บัญชีเดิม คือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชีเจดีย์ 

หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง

เลขบัญชี 431-0-43206-9                          ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ                     
       โดยท่านสามารถทำบุญผ่านบัญชีได้ 2 บัญชี นี้เท่านั้น

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี กองทุนเจดีย์ หลวงปู่คูณ สุเมโธ 

โดยหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 
เลขบัญชี 431-0-45908-0

.............................................................................................

2.บัญชีเดิม คือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชีเจดีย์ 

หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง

เลขบัญชี 431-0-43206-9

สติเป็นวินัย หลวงปู่คูณ สุเมโธ

ความคืบหน้าในการสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ ณ.วันที่ 11 ธันวาคม 2556


                          ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ                     
       โดยท่านสามารถทำบุญผ่านบัญชีได้ 2 บัญชี นี้เท่านั้น

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี กองทุนเจดีย์ หลวงปู่คูณ สุเมโธ 

โดยหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 
เลขบัญชี 431-0-45908-0

.............................................................................................

2.บัญชีเดิม คือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชีเจดีย์ 

หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง

เลขบัญชี 431-0-43206-9
                          ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ                     
       โดยท่านสามารถทำบุญผ่านบัญชีได้ 2 บัญชี นี้เท่านั้น

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี กองทุนเจดีย์ หลวงปู่คูณ สุเมโธ 

โดยหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 
เลขบัญชี 431-0-45908-0

.............................................................................................

2.บัญชีเดิม คือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชีเจดีย์ 

หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง

เลขบัญชี 431-0-43206-9


                             ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ                     
       โดยท่านสามารถทำบุญผ่านบัญชีได้ 2 บัญชี นี้เท่านั้น

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี กองทุนเจดีย์ หลวงปู่คูณ สุเมโธ 

โดยหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 
เลขบัญชี 431-0-45908-0

.............................................................................................

2.บัญชีเดิม คือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชีเจดีย์ 

หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง

เลขบัญชี 431-0-43206-9

แบบแปลนสร้าง เจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง


                          ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ                     
       โดยท่านสามารถทำบุญผ่านบัญชีได้ 2 บัญชี นี้เท่านั้น

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี กองทุนเจดีย์ หลวงปู่คูณ สุเมโธ 

โดยหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 
เลขบัญชี 431-0-45908-0

.............................................................................................

2.บัญชีเดิม คือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชีเจดีย์ 

หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง

เลขบัญชี 431-0-43206-9


                          ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่คูณ สุเมโธ                     
       โดยท่านสามารถทำบุญผ่านบัญชีได้ 2 บัญชี นี้เท่านั้น

1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชี กองทุนเจดีย์ หลวงปู่คูณ สุเมโธ 

โดยหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ 
เลขบัญชี 431-0-45908-0

.............................................................................................

2.บัญชีเดิม คือ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านผือ ชื่อบัญชีเจดีย์ 

หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง

เลขบัญชี 431-0-43206-9

หลวงปู่คูณ สุเมโธ ละสังขาร 12 พ.ค. 56


ขอกราบน้อมส่งหลวงปู่คูณ สุเมโธ สู่พระนิพพาน ลูกหลานขอกราบไว้อาลัยหลวงปู่อย่างสุดซึ้ง พระคุณหลวงปู่จะจดจำใส่เกล้าใส่กระหม่อมมิรู้ลืม

กำหนดการ
13 พ.ค. 56 เวลา 17.00 น. รอรับสรีระสังขาร
14 พ.ค. 56 เวลา 10.00-16.00 น. รดน้ำสรีระสังขารหลวงปู่
หลังเวลา 16.00 น. สวดอภิธรรม
15 พ.ค. 56 ประชุมจัดงานหลวงปู่ เวลา 14.00 น. ณ วัดป่าภูทอง

ที่ประชุมสงฆ์และศิษยานุศิษย์ ได้เห็นชอบมีมติให้ พระอาจารย์สมเกียรติ ชิตมาโร เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระเทพนิมิต บ.ตาลเลียน อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าภูทอง
 
จัดทำโดย : วัดป่าภูทองโดยตรง
Copyright © 2013. วัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger